Новини
Във връзка с писмо ДАЕУ-8787-10.7.2019 г. на Председателя на ДАЕУ
12.07.2019

Уважаеми колеги от общините,

Във връзка с писмо ДАЕУ-8787-10.7.2019 г. на Председателя на ДАЕУ относно „Изпълнение на задължения, произтичащи от Регламент (EC) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО“ с цел икономия на времето Ви и държавен ресурс Ви представяме типов отговор, който Вие можете да адаптирате към конкретните обстоятелства.

 

Отговорът се отнася за общините, които ползват продуктите АКСТЪР е-УСЛУГИ и АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ и имат сключен договор за това.

 

Отговорът до ДАЕУ трябва да се изпрати до 23.07.2019 г.

 

На Ваше разположение сме за изясняване на детайли.

 

Екип на СГ АКСТЪР