Новини
Стъпка към безхартиения документооборот
09.04.2021
Уважаеми колеги,
СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР
има удоволствието да информира специалистите в областта на електронното управление, че Административната информационна система АКСТЪР ОФИС разполага с нов инструмент наречен АКСТЪР „е-PDF“, който има за задача да ускори процедурата по полагане на електронен подпис в PDF файлове.

Новият модул осигурява функции за автоматично вграждане на квалифицирани и усъвършенствани електронни подписи в PDF файлове. С внедряването на тези функционалности се позволява на администрацията да изготвя бързо и лесно документи, без нужда от допълнителни програми.
Използваната технология отговаря на изискванията чл. 3, параграф 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар... .

Модулът АКСТЪР „е-PDF“, ще се използва и като елемент на технологията „електронно съгласуване“ на АИС АКСТЪР ОФИС.
Модулът АКСТЪР „е-PDF“осигурява и автоматично вграждане на регистрационен номер и полагане на електронен печат в момента на извеждане на документа. Операцията отговаря на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Формалната подготовка за извеждане и изпращане на електронен документ с модула АКСТЪР „е-PDF“ се свежда до няколко кликвания и посочване на мястото, където да се разположи вградения квалифициран или усъвършенстван е-подпис/е-печат.
Повече детайли и информация за технологията на инсталиране и внедряване на модула АКСТЪР “e-PDF” можете да получите при запитване на office@acstre.com .

Нека електронното управление бъде с Вас!

Екип на СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР