Новини
Въведение в безхартиения документооборот
21.04.2022

Уважаеми колеги и партньори,

За всички специалисти (според нас) е ясно колко важно е във  всяка отделна администрация да се организира безхартиен документооборот.

В рамките на инициативата „100 дни в подкрепа на безхартиения документооборот“  СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР публикува Ръководство за ръководители на тази тема.

Готови сме на дискусия по темата с всички специалисти, които считат, че тази тема е важна за тях, за администрацията им или за обществото ни.

 

Екип „е-управление“

Софтуерна група АКСТЪР