Новини

Нов метод за идентификация и е-подпис в електронните административни услуги, предоставяни от Софтуерна група АКСТЪР
20.02.2021

Облачен е-подпис и идентификация  на БОРИКА АД  в е-услугите на СГ АКСТЪР

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че благодарение на договор за партньорство между Софтуерна група АКСТЪР и БОРИКА АД,   считано от 19.02.2021 г. електронните административни услуги, предоставяни от Софтуерна група АКСТЪР ( http://www.auslugi.com/ ) използват за идентификация и подписване още една съвременна технология - Облачен електронен подпис B-Trust, предоставен от БОРИКА АД.
Подробности може да намерите на https://www.borica.bg/latest/novini/klientite-na-oblachen-kep-b-trust-s-dostap-do-elektronnite-uslugi-na-54-balgarski-obshtini

както и на www.auslugi.com

 

Екипът на Софтуерна група АКСТЪР


В подкрепа на усилията на ДАЕУ
12.01.2021

Във връзка с писмо №548/8.1.1.2021 до Кметовете на общини и до НСОРБ на Председателя на ДАЕУ, Ви информираме, че:

 1. Общините, които ползват електронни административни услуги от портала auslugi.com могат да заявят желанието си да ползват тази услуга (9415) с мейл на адрес office@acstre.com. Тя ще бъде инсталирана незабавно.
 2. Общините, които не ползват auslugi.com, трябва стриктно да изпълнят инструкциите на председателя на ДАЕУ.
 3. За общините, ползващи auslugi.com Софтуерна група АКСТЪР предоставя допълнително, безплатно услуга по инсталиране на подходяща технологична карта и възможност за експорт на получените от услуга № 9415  данни. Целта е тези данни да се импортират автоматично в системата за МДТ, ако последната има такава възможност. Така ще се спести паразитен и ненужен труд на служителите от МДТ.
 4. Във връзка с чл. 26 ал.5 : „Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление“. “ Ви препоръчваме системата АКСТЪР е ВРЪЧВАНЕ, която осигурява прост и елегантен интерфейс за получаване и изпращане на документи през Системата за сигурно електронни връчване на ДАЕУ, която съгласно Закона е задължителна.

Желаем Ви успешна работа.

Екип на СГ АКСТЪР


Нулиране на новата година
29.12.2020

Уважаеми колеги,

Инструмент за нулиране броячите на индексите в системата  АКСТЪР ОФИС може да изтеглите от тук.

С този инструмент се установят в единица номерата на различните регистрационни индекси на документите в системата АКСТЪР ОФИС.

Инструментът трябва да бъде сложен в папката, където са инсталирани програмите АКСТЪР и да се стартира от там. (Трябва да имате администраторски права за системата АСКТЪР ОФИС)

 

В случай, че имате нужда от помощ, можете да направите заявка с мейл на адрес:

office@acstre.com

и текст:


Дежурни телефонни номера на 08.12.2020 г. (вторник)
07.12.2020

Уважаеми колеги,

С решение на Ректора на Технически университет – София 08 декември 2020 г. /вторник/ е обявен за неприсъствен ден и достъпът до всички сгради ще бъде преустановен, поради което стационарната телефонна линия на Софтуерна група АКСТЪР няма да бъде обслужвана на посочената дата.


Оставаме на разположение на следните мобилни номера:

При технически въпроси:

 • Петя Тодорова - моб. 0878 240 001
 • Стоян Жилов - моб. 0878 271 018
 • Петко Капраляков - моб. 0878 261 725
 • Николай Стоянов – моб. 0878 730 769

При технически въпроси, свързани със система АСКТЪР МДТ:

 • Светослав Младенов - моб. 0878 730 766

При технически въпроси, свързани с подаване на документи по Столична програма „Култура”

 • Николай Стоянов – моб. 0878 730 769
 • Светослав Младенов - моб. 0878 730 766
 • e-mail: kultura@acstre.com и office@acstre.com

При технически въпроси, свързани с поддръжка на уеб сайт и електронни административни услуги:

 • Михаил Петров - моб. 0886 829 523

При административни въпроси, плащания и оферти:

 • Кристина Костадинова – моб. 0878 269 205

 

Ръководител СГ „АКСТЪР – доц. Моско Аладжем – моб. 0878 725 696.

 

Може да ни пишете и на електронен адрес: office@acstre.com.

 

Екип на СГ АКСТЪР


Нова бланка на ДАЕУ за административна услуга
17.11.2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с препоръката да се постави линк към създадената от ДАЕУ бланка,  Ви информираме, че можем да Ви съдействаме линкът:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/b6de4162-731d-4035-b0d0-b4732667e966

да бъде поставен на Вашия портал, наред с полезни линкове за гражданите, откъдето те могат да изтеглят тази форма и да я попълнят  OFFLINE.

Попълнената формата може да бъде изпратена до общината Ви по една от следните технологии:

 1. Е-Връчване (Обработва се от системата АКСТЪР е-ВРЪЧВАНЕ в общината)
 2. Е-Мейл (Обработва се от АКСТЪР МЕЙЛ в общината )
 3. Форма за заявяване на е-услуги от портала на общинатата (Обработва се от системата АКСТЪР е-УСЛУГИ - auslui.com, ако сте абонирани)

В случай, че се нуждаете от помощ, заявете това на нашия e-мейл: office@acstre.com  .

Препоръчваме да се запознаете със системата АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ, която вече има вградени възможности за провеждане на аудио и видео конферентна връзка.

Тази инициатива на СГ АКСТЪР е в подкрепа на усиляиата на ДАЕУ българските граждани да получават висококачествени електронни административни услуги, както и на стремежа ни да помогнем да се преодолеят част от проблемите, породени от Пандемята COVID 19.

 

Екип на СГ АКСТЪР


С АКСТЪР срещу пандемията
04.11.2020
„Новата реалност“ в света е факт. Налага се да продължим да живеем и да се адаптираме към „новата реалност“ и у нас. Независимо, че не ни харесва, трябва да ограничаваме директните си контакти. Трябва да се научим да работим от вкъщи. Но шкафът с хартиените документи не може да бъде преместен. Очевидно е, че трябва да се откажем от хартията, очевидно е, че трябва да променим стила и технологията на работа.

Софтуерна група АКСТЪР
предлага комплекс от технологии и програмни средства, които да помогнат на администрациите да продължат да работят ефективно в „новата реалност“.
Основните направления са следните:
 1. Ограничаване на директния контакт с гражданите
 2. Нова организация на административния труд
  1. Работа от вкъщи
  2. Безхартиена технология

За да бъде ограничен директният контакт с гражданите, СГ АКСТЪР предлага следните продукти и технологии:
Ограничаване на директния контакт с гражданите
 1. АКСТЪР е- УСЛУГИ позволява административните услуги да бъдат заявявани и получавани по електронен път от гражданите.
 2. АКСТЪР ПРИЕМНО ВРЕМЕ позволява гражданите за заявят желание за дистанционна консултация (среща) с администрацията, да изберат с кого и кога искат да се срещнат и да проведат (видео или гласова) срещата в съгласувания интервал от време.
 3. Продукти, предназначени за отдалечени клиенти ( acstre.com )
Нова организация на работата
Новата организация на работа включва:

Работа от вкъщи

                Промяната на работното място изисква промяна в мисленето и използваните комуникационни технологии. СГ АКСТЪР предлага следните услуги:
 1. Изграждане на пълноценно отдалечено работно място (на основата на домашния компютър или лаптоп). Тази възможност позволява на служителя да ползва от дома си всички програми, които са инсталирани на служебния компютър
 2. Осигуряване на дистанционен/мобилен достъп за основните продукти, напр. АКСТЪР WEB ОФИС

Безхартиена технология

                Доскоро безхартиената технология се разглеждаше като далечна цел. Днес тя е жизнено необходима, защото шкафовете с хартиени документи и хартиените архиви са в затворените офиси и не е ясно в какъв срок вирусът ще отслабне достатъчно за да можем да продължим безопасно да работим и живеем.
Софтуерна група АКСТЪР предлага следните продукти:  www.acstre.com
Можете да ни пишете по всички въпроси на адрес office@acstre.com

 

Екип на СГ  АКСТЪР

4.11.2020 г.